Παιδεία & Γνώση / 4166 Views

Το βίντεο αυτό παράχθηκε στα πλαίσια της ενημερωτικής εκστρατείας "Θάλασσα", με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ελληνικού κοινού για την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες. Μέσα από το βίντεο αυτό θα γνωρίσετε τα 9 θαλάσσια θηλαστικά που ζουν στη χώρα μας!

H MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη & Προστασία της Μεσογειακής φώκιας και το WWF Ελλάς υλοποιούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε: Ενημερωτική, Εκπαιδευτική, Συμμετοχική εκστρατεία για τα θαλάσσια θηλαστικά στην Ελλάδα", σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Tethys Research Institute.

H "Θάλασσα" χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, LIFE Information & Communication.

Κύριος στόχος του προγράμματος "Θάλασσα" είναι η αντιμετώπιση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος για το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας, το οποίο αφορά στη διατήρηση όλων των σπάνιων και απειλούμενων θαλάσσιων θηλαστικών που φιλοξενούνται στα ελληνικά νερά. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα "Θάλασσα" στοχεύει να καθιερώσει στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας την ανάγκη για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών, παρουσιάζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.

This video was produced in the context of the Thalassa Awareness Campaign, aiming at the sensitization of the Greek public for the need to actively preserve the marine mammals living in the Greek Seas. With the help of this video you will get to know the 9 marine mammals living in our country!

MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal and WWF Hellas implement the European project "Thalassa Campaign: Learn, Act, Protect/Awareness, Educational and Participation Campaign for Marine Mammals in Greece", in cooperation with the Pelagos Cetacean Research Institute and the Tethys Research Institute.

The "Thalassa" project is funded by the financial instrument of the Directorate General Environment, LIFE Information & Communication, for the 50% of its total budget.

The main objective of the "Thalassa" project is to mitigate a key environmental problem for the marine environment in Greece, namely the imminent danger to the long-term viability of all rare, endangered and important marine mammals inhabiting Greek waters. More specifically, the "Thalassa" project aims at establishing in the Greek society the intensive need to protect the marine mammals' species, presenting the importance of their existence in the marine environment.

Music by mobygratis.com.

kriti vene map
© 4you.gr